Wat doen we met jouw gegevens en waarom?

Privacy beleid.

Uw privacy en alle persoonlijke gegevens zijn enorm belangrijk voor DigiGo. Deze policy is niet enkel juridisch verplicht maar ook om ons en uzelf op de hoogte te brengen van regelgevingen zoals de General Data Protection Regulation (GDPR).

In deze policy vertellen we welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe wij die met zorg behandelen en beschermen. Met deze policy willen we je dus volledig op de hoogte brengen van ons databeleid. Zo kan je dan ook een doordachte en geïnformeerde keuze maken of je van onze diensten gebruik maakt. We gaan er dan ook vanuit dat wanneer je gebruik maakt van onze diensten, je akkoord gaat met de manier van verwerken en ons beleid.*

Deze website (www.digigo.be) wordt beheerd door DigiGo, een Digital Marketing Agency, gevestigd in Malle, met als ondernemingsnummer BE 0767.555.060
DigiGo is een onderneming die ernaar streeft om jouw privacy veilig te bewaren te beschermen.

*We vinden het ook belangrijk dat deze policy duidelijk en overzichtelijk is. We hebben dus ons best gedaan om de materie zo bondig en overzichtelijk mogelijk te houden.

Wie verwerkt er uw gegevens?

1.   DigiGo

Onderneming:

DigiGo

Ondernemingsnummer:

BE 0767.555.060

Adres:

Talondreef 12
2390 Malle
België

Emailadres:

Telefoonnummer:

De GDPR merkt ons ook aan als verwerkingsverantwoordelijke. Dit betekent, in het kort, dat wij beslissen welke gegevens worden verzameld, hoe en met welke middelen dat gedaan zal worden, maar ook waarom we dat allemaal doen.

2.   Andere partijen die ons ondersteunen

Verwerkers, een veelzeggende GDPR term. Wie zijn die andere partijen die ons helpen met de correcte verwerking van deze persoonsgegevens?
Geen paniek, al onze partners hebben zich ook akkoord verklaard met de huidige GDPR-wetgeving en dus ook met ons beleid. Als Vlaamse Agency vinden wij het belangrijk om zoveel mogelijk samen te werken met lokale partners. Combell is één van deze partners.

Combell is een webhostingbedrijf, gevestigd in Gent, via waar de domeinnaam en emailhosting van onze website geregistreerd staat.

Onderneming:

Combell nv

Ondernemingsnummer:

BE 0541.977.701

Adres:

Skaldenstraat 121
9042 Gent
België

Emailadres:

Telefoonnummer:

Naast deze andere partijen gebruiken we nog enkele plugins (die we gebruiken voor analyses en optimalisaties) die soms ook data verwerken. Wees gerust, net zoals bij onze verwerkers gebruiken wij enkel plugins die uitdrukkelijk in regel zijn met de GDPR. Een opsomming: Google Analytics & Facebook Pixel

Welke gegevens worden er verzameld?

1.   Verschillende soorten gegevens

GDPR is een zwaar begrip, maar hiermee wordt onder andere mee bedoeld dat we een aantal persoonsgegevens verzamelen* wanneer u surft op onze website. Deze informatie wordt verzamelt wanneer je de functies gebruikt die aangeboden worden op onze website om: een afspraak te maken, het contactformulier gebruikt, inschrijft op onze nieuwsbrief, jouw CV of andere gegevens doorstuurt ten gevolge van een openstaande vacature of spontane sollicitatie.

Hieronder vind je een klein overzicht van de persoonsgegevens die we kunnen verzamelen:

Gegevens die worden verzameld uit het surfgedrag op onze website:

Emailadres
Wanneer u een contactformulier invult en akkoord gaat met de voorwaarden.
Naam
Wanneer u een contactformulier invult en akkoord gaat met de voorwaarden.
Telefoonnummer
Wanneer u een contactformulier invult en akkoord gaat met de voorwaarden.
Bedrijfsnaam
Wanneer u een contactformulier invult en akkoord gaat met de voorwaarden.
Locatiegegevens
IP-adres

*DEZE GEGEVENS WORDEN NOOIT OPENBAAR GEMAAKT of gedeeld met derden!

2.   Waarom verzamelen we die gegevens?

We doen dit natuurlijk niet zomaar. Het is de bedoeling dat we door de verzameling van jouw gegevens jou een optimale ervaring kunnen bieden op onze website. Maar wat moet je je daar nu bij voorstellen?

We zorgen ervoor dat de ervaring op onze website zo veilig mogelijk verloopt. Daarom gebruiken we de gegevens om onze website te monitoren zodat alles vlot verloopt. Zo proberen we ook fraude en andere slechte intenties te vermijden. We houden je ook graag op de hoogte van onze producten en diensten. Daarom sturen we je heel af en toe een email. Nu eens een promotie, dan weer eens gewoon een nieuwtje. Sommigen kennen dit ook als direct marketing, maar je hoeft niet bang te zijn! De mails bevatten altijd een link om jezelf uit onze database te laten schrappen.

Google Analytics verzamelt voor ons gegevens zodat we zelf inzichten kunnen krijgen in het publiek dat onze website bezoekt. Statistische gegevensverzameling, heet dat. IP-adres, welke pagina’s er bezocht werden, een geografische situering van de bezoeker en het moment van bezoek worden verwerkt. Dit gebeurd mede wanneer je akkoord gaat met de coockies.

De Facebook Pixel verzamelt voor ons gegevens zodat we onze marketinginspanningen goed kunnen organiseren. Zo kunnen we op Facebook de juiste boodschap aan de juiste mensen tonen zonder dat we ooit je account kennen. Straf he! Hoe minder partijen data verwerken, hoe minder kans op verlies.

We kunnen jouw informatie wel doorgeven aan derden die voor ons optreden als dienstverleners, onze onderaannemers en andere betrokken organisaties om taken te vervullen, diensten aan jou te leveren of een contract uit te voeren dat we zijn aangegaan. Wanneer we derden gebruiken als dienstverleners, dan geven we echter enkel die informatie vrij die noodzakelijk is om de dienst te kunnen leveren en hebben we een contract in voege waardoor ze verplicht zijn om jouw informatie veilig te houden en deze niet zélf mogen gebruiken met het oog op direct marketing.

Wat kan je doen en wat zijn je rechten?

1.   Recht op inzage van de bewaarde gegevens

Jouw gegevens blijven uiteraard van jou. Je kan daarom ten allen tijde aan ons vragen om inzage te krijgen in de gegevens die we van jou hebben verzameld: hoe, waarom en voor hoe lang we ze verwerkt hebben. Dit alles in de ruimste zin. Je zal exact weten hoe we je gegevens beoordelen en wat er mee gebeurt. Stuur je vraag tot inzage naar info@digigo.be en we sturen je binnen 1 maand na de vraag alles wat we hebben.

De gegevens kunnen op basis van volgende rechtsgrondslagen worden verzamelt en verwerkt:

Contractueel
de verwerking is noodzakelijk om een contract met u uit te voeren.
Wettelijke verplichting
De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waar DigiGo onder valt.
Rechtmatig belang
De verwerking is noodzakelijk met het oog op de rechtmatige belangen van DigiGo of van een derde, voor zover jouw belangen of fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder wegen.
Instemming
U hebt ingestemd met de verwerking van jouw persoonsgegevens.

“Contractueel” is niet beperkt tot een ondertekend contract, vb. het rekruteringsproces doorlopen is een contract uitvoeren tussen de kandidaat en DigiGo.

“Rechtmatig belang” kan gebruikt worden wanneer je redelijkerwijze mag verwachten dat jouw persoonsgegevens opgeslagen en gebruikt zullen worden, vb.: Wanneer je een vraag stelt via het contactformulier over een bepaald onderwerp, dan mag je redelijkerwijze verwachten dat je gecontacteerd zult worden door een expert over dat onderwerp om jouw vraag verder te bespreken.

2.   Recht op verbetering en wissen van persoonsgegevens

Je kan altijd je gegevens laten verbeteren of wissen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn wanneer je verhuist of een nieuw emailadres maakt. Als je gegevens wilt laten verwijderen of wijzigen kan je deze vraag sturen naar info@kreatix.be.

Sommige gegevens kunnen spijtig genoeg niet zomaar gewist worden. We hebben het dan over gegevens die we op basis van een wettelijke verplichting (bv. boekhouding) of op basis van een overeenkomst (bv. we moeten je pakje nog leveren) moeten bijhouden. Uiteraard, gegevens die ooit op een onrechtmatige manier verwerkt zouden geweest zijn, worden zo snel mogelijk gewist. Elke andere vraag zal zonder onredelijke vertraging ingewilligd worden.

3.   Recht op beperking van of bezwaar tegen gegevensverwerking

Wanneer je een vraag tot wissen hebt ingediend, we de gegevens op hun juistheid controleren, de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt of de gegevens nodig zijn voor een rechtsvordering kan je een beperking van de verwerking vragen. Deze vraag richt je aan info@digigo.be en dan beperken we binnen de maand de verwerking.

Wil je niet dat we je gegevens verwerken? Maak dan bezwaar via info@digigo.be en dan stoppen we zo snel mogelijk (binnen 1 maand na de aanvraag) met het verwerken van je gegevens. Uitzonderingen hierop zijn wederom de gegevens die we op basis van een wettelijke verplichting (bv. boekhouding) of op basis van een overeenkomst (bv. we moeten je pakje nog leveren) moeten bijhouden.

4.   Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om de gegevens die je aan ons hebt verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Zo kan je de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke overdragen.

5.   Recht op intrekken van de toestemming

Jouw toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden. Uiteraard heeft dit enkel weerslag op de gegevens die we verkregen hebben op de loutere basis van jouw toestemming. De gegevens die we op basis van een wettelijke verplichting (bv. boekhouding) of op basis van een overeenkomst (bv. we moeten je pakje nog leveren) verkrijgen of moeten bijhouden, vallen hier dus buiten.

6.   Klachten

Klachten over hoe we je gegevens verwerken moeten gemeld worden bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (https://www.privacycommission.be/burger).